Strategie

WAARDEN EN VISIE

Van te voren nadenken over wat je wilt bereiken, en hoe je dat wilt bereiken, levert tijd en geld op. Een richting bepalen lijkt simpel, maar de juiste stappen definiëren vraagt tijd en inzet. Strategie gaat over communicatiemiddelen afstemmen op organisatiedoelen. En, hoe deze aansluiten op de waarden van werknemers en de visie van de organisatie. Samen kom je verder.

SAMENBRENGEN

Externe communicatie begint dus altijd intern, en vraagt openheid en een creatieve manier van denken. Samen werken is letterlijk samenwerken. Samen denken. Elkaar prikkelen, en inspireren. De kunst hierbij is het genereren van ideeën doormiddel van ieders stem te horen. Essentieel is hierbij het samenbrengen van alle informatie tot een coherent geheel. Een geheel waar iedereen trots op kan zijn.